مجله نشریه‌ای دوره‌ای است که به موضوعات خاص می‌پردازد و اغلب به صورت انتشارات رسمی یا نیمه رسمی برای گروه مخاطب خاص منتشر می‌شود.
مجله معمولاً به صورت شماره‌ها یا جزوه‌های پیاپی با فاصله زمان منظم برای مدت نامحدود منتشر می شود و حاوی مقالات و اطلاعات مفید، علمی و کاربردی درباره موضوعات گوناگون است.
هدف از مجلات آموزش سلامت، بالا بردن آگاهی‌های تخصصی مخاطبان در زمینه‌های گوناگون پزشکی و سلامت است.